Home

กำหนดการ

การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำ ปี 2555

Thailand Rescue Robot Championship 2012

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

และเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลก
World RoboCup 2013: Rescue Robot League  ประเทศเนเธอร์แลนด์

จัดโดย

สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย SCG และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

 

17 กันยายน 2555

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ และส่ง VDO Link

 

8 ตุลาคม 2555

ปิดรับสมัคร และส่ง VDO Link

 

10 ตุลาคม 2555

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทางเว็บไซต์

 

23-26 ตุลาคม 2555

การแข่งขันรอบคัดเลือก

ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13-14 ธันวาคม 2555

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

 

 

Schedule
Application
Rules
Award
Committee
Download
Photo and Video
Contact Us

 

Robot Competition Links

Thailand Robot Championship
Thailand Rescue Robot
Thailand Robot@Home
Thailand Humanoid
Bicyrobo
Inexus Thailand